بادرود

خوب امروز این گزارش کنفرانس و جمع می کنم بره پی کارش.

خوب اول اینکه مجموعه مقالات چاپ کردن .هر چند کامل نبود ولی ۴۲ مقاله توش بود و خیلی هم

جالب .توصیه می کنم بگیریدش.

خوب کنفرانس سه روز بود و از صبح تا بهد از ظهر .سالن کاملا پر نبود. حالا جرا نمیدونم.پذیرای و ناهار هم که به راه بود سه ۴ ردیف اول و معمولا استادا می شستن و بقیه عقبتر.خوب از همه نظر همه چیز خوب بود. برگزارکنندگان  با تمام خستگی اشون هم خیلی خوش اخلاق بودن و هم خوب به همه می رسیدن

خدایی کارشون عالی بود.

آخ اینو بگم شاید برای خیلی ها مثل من دیدن پسر و دختر دکتر صفوی در میان برگزارکنندگان  و در کنار پدرشون جالب بود.خوب این از حاشیه. حالا سخنرانی ها

روز اول:

دکتر ثمره     زبان شناسی در ایران :از آغاز تا کنون

دکتر یار محمدی    بازنمایی کار گزاران اجتماعی در منازعات فلسطین و اسراییل از طریق ساختارهای گفتمان دار  جامعه شناختی –معنایی

دکتر زمردیان   ساختمان فعل در گویش جز:یکی از روستاهای بخش برخوار از توابع اصفهان

دکتر کلباسی   پیشوند فعلی -ha  و گونه های آن در گویش های ایرانی

دکتر طبیب زاده   ضرب در شعر رسمی فارسی 

 دکتر معین  زاده     زبان فارسی به مثابه زبانی هسته آغازین

 دکتر ساسانی  تاثیر روابط بینامتنی در ساخت معنای فرا متنی متن

 

دکتر نغز گوی  نقش فرایندهای ادغام و انشقاق در تغییر نظام واجی فارسی

 

دکتر پاکتچی   هنر به مثابه چه؟ ارزیابی نام مقاله اشکلوفسکی با رویکرد نشانه شناسی فرهنگی

و  بخش :میزگرد  وضعیت کنونی زبان شناسی در ایران  با حضور دکتر ثمره باطنی، یارمحمدی، حق

شناس، میر اعتمادی و جهانگیری به پایان رسید .

روز یکشنبه

دکتر نادر جهانگیری                     فرگه، منطق فازی و معنای واژه

دکتر علی محمد حق شناس         آزادی و رهایی در زبان و ادبیات

دکتر شقاقی                            بررسی فعلهای موسوم به لازم یک شخصه

دکتر ضیا حسینی                        زبان ،ذهن وادبیات

دکتر دبیر مقدم                             الگوهای ساخت کنایی در زبانهای ایرانی

دکتر سجودی                               از شعر شناسی تا نشانه شناسی شعر

دکتر راسخ مهند                          بررسی تعامل نحو و واج شناسی در ساخت اطلاعی فارسی

دکتر شعیری                                به سوی مطالعه زبان شناختی نظام عاطفی گفتمان

دکتر گلفام                      اصول بنیادی زبا نشناختی و مقایسه آن با رویکرد زبان شناسی زایشی

 دکتر تاج الدین     بررسی گفتمتانی و منظور شناختی ذاتی بودن و ارزش دوگانه ملاک ضمیر افکنی در دستور جهانی

روز دوشنبه

دکتر مشکوه الدینی      ویژگی های پیوندی  وساختی و کارکردی حرف اضافه ای فارسی

دکتر منشی زاده           بازسازی تکواژ مجهول ساز در گذشته زبان فارسی

دکتر عاصی                 فارسی در رایا سپهر جایگاه زبان فارسی در جهان نوین فناوری اطلاعات

دکتر عریان                   ویژگی های زبان شناختی زبور پهلوی

دکتر سپنتا     بررسی نمونه های از فرایندهای واجی بر اساس آثار نفیس تاریخی گفتار زبان فارسی

 دکنر آهنگر                 A Minimalist Analysis of Persian VP

 خانم دکنر فرح زاد              بینا متنیت در ترجمه

دکتر محمود زاده                      Code –Making & the Emergence of Loan Words 

خوب دیگه فکر نکنم چیزی مونده باشه فقط می خواستم در مورد سخنرانی دکتر عاصی هم بگم که اونو می ذارم دفعه بعد

اینم  از ۶ ومین کنفرانس زبان شناسی

 

 بدرود

 

شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۳ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ توسط جوجه زبانشناس نظرات ()