با درود

جمعه پیش برنامه ای از شبکه یک پخش شد که من بعضی از بخشهاشو عینا نقل قول می کنم.

در حال حاضر ۶۰۰۰ زبان وجود دارد که در این قرن سه هزارتای آن از بین خواهد رفت .ودر اصل نیمی از میراث دنیا از بین می رود .

در هر دو هفته یک زبان می میرد .به تعبیر عده ای زمانی زبانی از بین می رود که آخرین فردی که به آن زبان صحبت می کند بمیرد و وقتی زبانی از بین رفت مجبوریم به زبان دیگری روی آوریم و در حقیقت به فرهنگ دیگری روی بیاوریم .زبانها فرهنگ را رمز گشایی می کنند .زبان شیوه انتقال فرهنگ مردم است .

زبان ها نقش اساسی برای تعریف هویت ما دارند .این که ما چه کسی هستیم

از دست دادن زبان از دست دادن عزت نفس است .اگر می خواهید کسی را تحت سلطه داشته باشید زبانش را از او بگیرید .

دقیقا همان اتفاقی که برای زبان های بومی استرالیا افتاد  که با مستعمره شدن استرالیا از ۲۵۰ زبانان الان  فقط ۷۰ زبان باقی مانده است .

بچه های بومی به اجبار به جوامع سفید پوست برده شدند  و از آنها به عنوان کارگر استفاده شد .در نتیجه آنها فرصت کافی برای کار کردن روی زبان خود را نداشتند .زبان را سرکوب کردند تا فرهنگ آنها را از بین ببرند .

زبان بخشی از روح و جان انسان است .

تنها راه زنده نگاه داشتن زبانها مکتوب کردن آنها توسط مردم به ویژه زبان شناسان است .

زنده نگاه داشتن زبانه زنده نگاه داشتن هویت و فرهنگ است .

بدرود

شنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٥ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ توسط جوجه زبانشناس نظرات ()