هم‌اندیشی شعر فارسی و زبان‌شناسی

انجمن زبان‌شناسی ایران برگزار می‌کند

 

 هم‌اندیشی شعر فارسی و زبان‌شناسی

برنامه دو روزه

روز اول: پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه 1389

افتتاحیه:            دکتر مصطفی عاصی، دکتر امید طبیب زاده

نشست اول:         1. دکتر فتح الله مجتبایی: عروض ودائی

2. دکتر ژالۀ آموزگار: یادگار زریران؛ نثر توام با شعر

نشست دوم:          3. استاد احمد سمیعی: اوزان غزلهای حافظ

4. استاد بهاءالدین خرمشاهی: ظرایف قافیه در شعر حافظ

5. دکتر ضیاء موحد: نقش قافیه در مضمون‌آفرینی

(ناهار و نماز)

نشست سوم:      6- دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل: ضرورت وزنی و اهمیت آن در شعر فارسی وعربی

7. دکتر محسن ذاکرالحسینی: عروض منظوم صدرالشریعه

8. مهندس محمد جواد عظیمی: عروض و موسیقی شعر ه.الف.سایه

9. دکتر سعید رضوانی: آهنگ در شعرهای سپید احمد شاملو

نشست چهارم:       10. دکتر نگار بوبان: بازنمایی بصری کمیتهای هجا و دیرند؛ ابزار تحلیل تطبیقی ریتم

در شعرفارسی و موسیقی ایرانی

11. دکتر فاطمه علوی: تکیه در شعر فارسی

12. دکتر بو اوتاس (و) ندا موسوی: بررسی صوتشناختی کشش مصوتها در شعر عروضی

 

روزدوم: جمعه دهم اردیبهشت ماه 1389

نشست پنجم:      13. دکتر سیروس شمیسا: سکتۀ عروضی

14. استاد ابوالحسن نجفی: دایره ای با 180 وزن مختلف

15. دکتر تقی وحیدیان کامیار: فرهنگ عروضی

نشست ششم:     16. میز گرد وزن شعر

(ناهار و نماز)

نشست هفتم:     17. دکتر علی اشرف صادقی: وزن فهلویات

18. دکتر آمر احمد: تاملی در وزن شعر عامیانه کردی و جایگاه آن در ادبیات نوشتاری در     مقایسه با شعر عامیانه فارسی

19. دکتر امید طبیب زاده: مقایسه دونوع وزن در زبان فارسی: وزن عروضی و وزن تکیه ای هجایی

20. لیلا ضیا مجیدی: بررسی شعر هجایی ترکی آذری بر اساس نظریۀ وزنی

اختتامیه

 برای اطلاع بیشتر به انجمن زبانشاسی مراجعه کنید.  www.lsi.ir

 

/ 0 نظر / 18 بازدید