ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 

 

 با درود

 

 آقای دکتر حبیبی بجای دکتر حداد عادل به سمت ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی از سوی ریاست جمهوری  منصوب شد.

                                                                                              "جراید"

 

 بدرود

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
dabi

سلام. شما نمی خوای به روز کنی؟؟