شدت

با درود

هبچ می دونستین که آمریکایی ها بلند تر از انگلیسی ها حرف می زنن. وهمینطور بلند تر از ژاپنی ها .

ولی عربها  اسپانیولی ها  روسها و هندی ها حتی بلندتر از آمریکاییها حرف می زنن.

یا مثلا در ایران روستاییها بلندتر از شهر نشینها حرف می زنن .صدای معلمها بلندتر از پزشکان هست و کارمندان آرام تر از کارگران صنعتی صحبت می کنند .

من که نمی دونستم .از کتاب زبان آموری دکتر زندی خوندم.

عوامل فرا زبان در نحوه بیان پیام خارج از محتوای زبانی آن اثر می گذارد .یکی از این عوامل شدت هست .که در چوامع مختلف  با هم تفاوت دارد .

بدرود

/ 1 نظر / 6 بازدید