دکتر دبیر مقدم چهره ماندگار سال 89

 

با درود

 

محمد دبیر مقدم ، ربانشناس امسال  به عنوان چهره ماندگار سال 89 معرفی شد.

االبته بر خلاف انتخاب های دیگر ، دبیر مقدم به حق شابسته بود.

الیته جای خالی اساتید پیشکسوت مثل دکتر ثمره ، باطنی و ... واقعا خالی بود.

به هرحال بابت انتحاب شایسته دکتر دبیر مقدم، جامعه زبانشناسی یه خود می بالد.

http://persianlanguage.ir/news/1659

 

بدرود

/ 0 نظر / 128 بازدید