هفتمین کنفرانس زبانشناسی خیلی وقت پیش برگزار شد

بادرود

خیلی وقت پیش یعنی دقیقا بیستم و بیست و یکم آذر  این کنفرانس  با مشارکت دانشگاه علامه طباطبایی، انجمن زبان‌شناسی ، پژوهشگاه علوم انسانی،انتشارات سمت، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی،  در دانشگاه علامه برگزار شد.
 در این همایش 72 مقاله برای چاپ، ارائه به‌صورت سخنرانی و پوستر برگزیده شدند. 

در این میان 40 مقاله به صورت انفرادی و بقیه به صورت مشترک تهیه شد و 10 مقاله به زبان انگلیسی تالیف شده. این مقالات در مجموعه مقالات این همایش هم به چاپ رسیده.

دیگر اینکه  تو مراسم افتتاحیه : 
 دکتر محمد دبیر‌مقدم( دبیر همایش)، دکنر سید صدرالدین شریعتی، (رئیس دانشگاه علامه) ، سخنرانی دکتر حسن حبیبی( رئیس فرهنگستان زبان)، دکتر محسن خلیجی( معاون پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی) و  دکتر مصطفی عاصی (رئیس انجمن زبان‌شناسی) سخنرانی کردند.

مقالات را حتما بخونید که بعضی هاش خیلی جالب بود.

شرمنده از این خبر سوخته


بدرود

/ 0 نظر / 5 بازدید