# مباحث_زبانشناسی

زبان و کلمه ها همراه مسافران از مرزها رد می شه

با درود      تاها :زبان و کلمه ها همراه مسافران از مرزها رد می شه                                                                                 بله درسته. قلمرو جغرافیایی کشور ها یه امر ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 6 بازدید